Attitudinal Healinggroep - van hart tot hart -

 
 
 
 
Wat betekent Attitudinal Healing en waar komt het vandaan?
Attitudinal Healing betekent letterlijk 'helen van je innerlijke houding'. Het is ontwikkeld door Jerry Jampolsky en gebaseerd op Een Cursus in Wonderen, maar het is voor deelname niet persé nodig dat je met de Cursus bezig bent.
 
Over de hele wereld zijn er inmiddels in zo'n 130 landen 600 AH-groepen. In Nederland verzorgt Els Thissen trainingen voor het opzetten en begeleiden van deze groepen.
 
 
Wat gebeurt er in een AH-groep en wat is het doel?
In een AH-groep oefenen we om op praktische wijze vanuit onvoorwaardelijke liefde te leren kijken, in de eerste plaats naar onszelf, en daardoor mede ook naar anderen.
Daarvoor oefenen we in het leren voelen van wat er werkelijk speelt in onszelf, en daar vervolgens ook woorden aan te geven.
 
Uitgangspunt is dat we luisteren, elkaar laten uitspreken, stilte nemen en geen (ongevraagde) adviezen geven.
 
Door elkaar de ruimte te geven werkelijk stil te staan bij jezelf, kan er een proces op gang komen waarin iedereen haar eigen antwoorden leert te vinden, en te ervaren hoe die opborrelen in jezelf, wanneer je dicht genoeg bij jezelf in het Nu blijft.
Tegelijk oefenen we hiermee in het leren vinden van je eigen innerlijke leiding, en het leren vertrouwen op het pad zoals het zich voor jou ontvouwt.
 
 
 
Principes en richtlijnen
Er wordt gewerkt vanuit specifieke principes en richtlijnen, die we ook steeds bij aanvang van de groep benoemen. Zo is gelijkwaardigheid een belangrijk uitgangspunt (we zijn leerlingen en leraren voor elkaar), respect, vertrouwelijkheid, en een luisterende houding. Het is belangrijk dat er een veilige sfeer ontstaat waarin ieder haar eigen weg van zelfontdekking kan volgen.
 
Meer informatie over de principes en richtlijnen vind je onderaan deze pagina.
 
 
 
 
Verbondenheid
In principe zijn we vooral bezig met zelfonderzoek, en we proberen daarin een laagje dieper te komen dan onze gewone dagelijkse gedachten. We proberen te komen bij wat er gevoelsmatig werkelijk leeft in ons.
 
En juist doordat ieder dat voor zichzelf doet en daarover deelt, en de groep een luisterende, niet oordelende houding heeft, kan er een diepere verbondenheid met elkaar groeien.
 
Dit is een gevoel van verbinding dat refereert aan de Eenheid en Liefde die we allemaal in wezen zijn. Het is mijn ervaring dat dit heel fijn kan zijn, en een grote ondersteunende betekenis kan hebben in ons leven.
 
 
 
Praktisch:
Als je belangstelling hebt voor deelname, neem dan contact op voor de mogelijkheden.
Kosten: 2,50 euro per keer